Colegiul „Richard Wurmbrand” este o instituție de învățământ particular, proprietate a Fundației Filocalia, entitatea care, conform Legii Educației, numește directorul școlii.

 

Astfel, organizarea și managementul CRW respectă prevederile legale corespunzătoare învățământului particular din România.

 

Managementul școlii este realizat pe două planuri:

  • Planul viziunii și dezvoltării strategice a școlii – aflat în responsabilitatea Bordului de Garanți ai școlii. Din Bordul de Garanți ai școlii fac parte persoane din România și din străinătate, care pot contribui prin cunoaștere, experiență, resurse sau relații la dezvoltarea școlii. Din Bordul de Garanți face parte obligatoriu reprezentantul Fundației Filocalia;
  • Planul executiv și operațional – realizat de către Consiliul de administrație și de către echipa managerială a CRW. Consiliul de administrație respectă întru totul prevederile legale atât în ceea ce privește componența, cât și responsabilitățile acestuia. Pentru buna administrare a școlii, există echipa managerială formată din directorii școlii și coordonatorii de cicluri, numiți anual prin decizia directorului școlii.

 

Activitatea de zi cu zi a școlii se află în coordonarea echipei de management în strânsă legătură cu Consiliul de Administrație al școlii.