Despre noi

Viziunea Colegiului „Richard Wurmbrand”

Colegiul „Richard Wurmbrand”, împreună cu familia elevului, asigură un mediu caracterizat de încurajare și siguranță, în care copilul își pune în valoare potențialul și își cultivă pasiunea pentru:

 • a învăța continuu,
 • a-L iubi pe Dumnezeu,
 • a se implica în comunitate.

Despre noi

Misiunea

Colegiul „Richard Wurmbrand” este o comunitate de învățare pentru elevi, profesori și părinți, în care cultivăm valorile în care credem. Învățăm să fim responsabili, creativi, integri și să manifestăm dragoste unii față de ceilalți și față de Creator. Ne punem întotdeauna forţa în slujba educării copiilor și adulților prin cele mai puternice și moderne instrumente permise de sistemele educaționale, într-un mediu creștin centrat pe nevoile elevilor și societății.

 

Colegiul „Richard Wurmbrand” Iasi este o şcoală particulară, de cultură generală care promovează o educaţie modernă fundamentată pe principii creştine, exprimată prin:

 • pregătire academică de calitate;
 • modelarea armonioasă a caracterului;
 • încurajarea continuă a creativităţii;
 • dezvoltarea competenţelor de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru copii proveniţi din orice mediu social, etnic, religios, cu scopul de a-i ajuta să se formeze ca personalităţi integre, cetăţeni responsabili şi implicaţi în societatea în care trăiesc.

Despre noi

Valorile colegiului

Fundamentarea demersului educațional pe valori și trăirea acestora de către membrii comunității educaționale a CRW este o realitatea vizibilă în toate activitățile derulate de școala noastră. Procesul de stabilire a valorilor fundamentale – acele valori care se materializează în principii de viață profesională și personală a fost inițiat chiar din momentul deschiderii școlii.

 

Trăirea valorilor fundamentale ale CRW este o preocupare constantă a fiecărui membru al comunității educaționale. Stabilirea valorilor fundamentale ale CRW ține cont de:

 • Perspectiva creștina a educației, asumată de către fondatori;
 • Corelarea demersului educațional cu realitățile și nevoile societăți în care trăim;
 • Valorile comune împărtășite de profesori, părinți, elevi;
 • Perspectivele și tendințele naționale și internaționale în domeniul educației.

 

 

Ținând cont de aceste aspecte, valorile fundamentale ale Colegiului „Richard Wurmbrand” pe care se vor fundamenta demersurile pedagogice viitoare sunt:

 

Învățarea

Facem din învățare o activitate atractivă, cu sens și generatoare de idei și reflecții pentru dezvoltarea și pregătirea noastră continuă în procesul de creștere și de maturizare. Ea trebuie să fie vizibilă pentru elevi și pentru profesori deopotrivă.

Responsabilitatea

Suntem responsabili de gândurile, vorbele și faptele noastre. Cultivăm asumarea răspunderii în orice suntem implicați și învățăm atât din succes, cât și din eșecuri.

Dragostea

Dragostea este valoarea supremă pentru comunitatea noastră educațională. Iubim copiii și, prin tot ce facem în domeniul educațional, le arătăm dragostea și prețuirea noastră pentru ei.

Integritatea

Suntem atenți la trăirea valorilor pe care le susținem și cultivăm echilibrul și coerența între ceea ce credem, afirmăm și facem.

Creativitatea

Cultivăm și încurajăm spiritul creativ, reflecția și inovarea în demersurile pedagogice, educaționale și de orice alt tip, care au ca obiectiv binele copiilor și al lumii în care trăim.

 

Folosind ca un puternic ghid Misiunea, Viziunea și Valorilor noastre, întotdeauna sub tutela creștinismului, construim caractere puternice elevilor noștri, viitorii lideri ai generațiilor următoare:

 

DETERMINAT: persistent în atingerea obiectivelor, neclintit în urmarea valorilor creștine.

EROIC: urmărește cu abnegatie drumul sau, îndrăzneț in a-și urma visul, protector pentru cei mai slabi.

CURIOS: curajos în a descoperi mai mult prin cunoaștere si cercetare, altruist în toate demersurile sale, neînfricat în abordări noi, inovatoare.

ÎNCREZĂTOR: sigur pe puterile sale si pe cunoașterea sa, hotărâtor in a-și urma drumul spre succes, optimist asupra tuturor aspectelor vieții .

MÂNDRU: independent fără a fi autosuficient, demn in demersurile sale dar cu o doza necesara de atitudine umila care il face sa aprecieze semenii si eforturile lor, înălțător prin visurile si năzuințele sale

LIDER / CONDUCĂTOR: ambițios in urmarea obiectivelor sale si gata sa preia conducerea semenilor săi pentru a-i duce spre un rezultat pozitiv, orientat spre obiective, motivat de cele mai bune credințe dar si de construcția unei lumi mai bune.

COMPETITIV: performant și eficient în activitatea sa, cu un bun autocontrol și cu focus pe menținerea ritmului si calității muncii sale, pregătit pentru profesie dar și dedicat învățării continue într-o lume mereu în schimbare.

PUTERNIC: își cunoaște forța interioară dar și cea dată de credința în valorile creștine, încrezător in drumul sau spre succes și în echilibrul materialului & spiritualului, robust în credința sa dar și în acțiunile sale care îl fac să fie o persoană de succes în viața profesională și un bun membru al comunității.

SPRIJIN: investește mereu în relațiile sociale și în familie fiind plin de compasiune, încurajator față de toți cei în nevoie.

DISCIPLINAT: educat atât în comportamentul social cât și în profesie, are un bun control și are o abordare diplomatică și apreciativă, pregătit sa facă față vieții și provocărilor acesteia cu ușurință.

CONCENTRAT: nedistras de lucruri mărunte, neimportante în urmarea viziunii sale, dedicat atât obiectivelor sale cât și cauzelor bune li familiei, alert în a remarca oportunități în viată și în cariera (dar mereu aplică filtrele valorilor creștine)

AMBIȚIOS: aspiră mereu către cauze bune si obiective mărețe, caută cel mai eficient drum, mereu plin de speranță.

 

 

Despre noi

Principii predare

1. Fiecare copil este important

2. Fiecare copil poate învăța

3. Copiii învață ceea ce trăiesc

4. Învățarea trebuie să fie interactivă, provocatoare și să aibă sens

5. Eficiența colectivă a profesorilor și a elevilor

6. Feedback-ul

7. Auto-disciplina / Independența în învățare

8. Procesul educațional la Colegiul „Richard Wurmbrand”

La Colegiul Richard Wurmbrand, principiile noastre educaționale se bazează pe înțelegerea profundă a fiecărui copil și potențialul său unic. Aceste principii stau la baza procesului nostru educațional și ne ghidează eforturile în modelarea experienței de învățare a fiecărui copil.

Diversitatea și potențialul

Suntem ferm convinși că fiecare copil este special și posedă un cumul de trăsături și talente unice, care definește diferite tipuri de inteligență. Împreună cu familia, ne asumăm misiunea de a dezvolta acest potențial pentru a forma indivizi încrezători în propriile abilități.

Capacitatea universală de învățare

Învățarea este o călătorie fascinantă, plină de bucurie și satisfacție. Credem că fiecare copil are capacitatea de a învăța și de a progresa în ritmul propriu, dezvoltănd un stil individual de învățare. La școala noastră, promovăm înțelegerea profundă, gândirea critică și aplicarea cunoștințelor în situații diverse din viață.

Mediu emoțional susținător

Învățarea este mai mult decât transferul de cunoștințe - este o experiență emoțională și socială. Prin profesori înțelegători și un mediu prietenos, ne asigurăm ca fiecare elev să se simtă valorificat și încurajat să învețe prin noi încercări și acceptand greșelile ca oportunități de învățare. 

Învățare interactivă și semnificativă

Pentru a stârni interesul, învățarea trebuie să aibă relevanță pentru elevi, să îi provoace să gândească critic și să colaboreze în mod adecvat. Prin metode interactive și contexte practice, colaborative, asigurăm înțelegerea profundă și aplicarea cunoștințelor.

Echipa profesori-elevi: un factor de succes

Cadrele didactice colaborează în mod activ pentru a asigura o abordare eficientă a învățării, predării și evaluării. Lecțiile sunt proiectate cu obiective clare, implicând utilizarea strategiilor metacognitive pentru îmbunătățirea procesului de învățare. În plus, profesorii monitorizează și promovează dezvoltarea gândirii critice la fiecare disciplină.

Feedback Constant 

Comunicarea deschisă și feedback-ul constant sunt esențiale în îmbunătățirea procesului de învățare și predare. Profesorii sunt ghizi atenți, adaptându-și abordările în funcție de nevoile elevilor și încurajându-i să-și asume controlul asupra propriei învățări.

Disciplina personală și independența în învățare

În colegiul nostru, promovăm dezvoltarea auto-disciplinei ca o competență-cheie. Atât profesorii, cât și elevii încurajează și cultiva această abilitate în toate aspectele învățării. Rezultatele remarcabile sunt rezultatul efortului susținut și a auto-disciplinei aplicate în toate domeniile vieții.

Dezvoltarea autonomiei in procesul de studiu

Prin toate activitățile și experiențele de învățare, promovăm dezvoltarea auto-disciplinei ca o competență esențială. Suntem convinși că succesul durabil se bazează pe efort constant și disciplină în toate aspectele vieții.

 

Procesul educațional

 

Aceste principii reflectă angajamentul nostru față de dezvoltarea holistică a fiecărui elev, oferindu-le un mediu sigur pentru a-și explora potențialul și a se dezvolta ca indivizi încrezători și responsabili.

 

Despre noi

Istoric

Înființat la inițiativa unui grup de profesori din orașul Iași, Colegiul Richard Wurmbrand a fost deschis în septembrie 1995 sub egida Fundației Filocalia. Această inițiativă a prins contur imediat după ce Legea Învățământului a permis functionarea instituției, conform autorizației numărul 8379/13.09.1995, eliberată de I.S.J. Iasi.

Prima etapă a activității a debutat cu un număr de 65 de elevi, distribuiți într-o clasă I și două clase a V-a. O importantă recunoaștere a venit în mai 1998, când școala a primit autorizația de înființare a ciclului liceal, cu profil real matematică-informatică și profil uman limbi moderne, oferită de MEC.

În anul 2008, Colegiul Richard Wurmbrand din Iași a fost supus unei evaluări externe din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, instituție membră cu drepturi depline în cadrul Asociației Europene SICI (The Standing International Conference of Inspectorates). Evaluarea și raportul realizat de ARACIP au condus la obținerea acreditării colegiului, prin Ordinul Ministrului 3567/30.03.2009, emis de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării. Prin această recunoaștere, colegiul a devenit persoana juridică de drept privat și de interes public, integrându-se în sistemul național de învățământ și beneficiind de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.

Istoricul CRW pe scurt:

1995 – deschiderea școlii – 65 elevi

1998 – deschiderea liceului – 24 elevi

1998 – autorizarea de încredere:

         Nr. 4146/27.07.1999 pentru primar și gimnaziu

         Nr. 4146/27.07.1999 pentru liceu

2002 – mutarea ciclului primar, gimnazial si a administrației în spațiul din str. Smârdan nr.13

2005 – mutarea liceului în spațiul din str. Roșcani nr.5

2006 – realizarea și implementarea primelor proiecte europene

2007 – deschiderea Centrului de Educație a Adulților

2008 – acreditarea celor trei cicluri de către ARACIP și MECI

2009 – titlul de „Şcoală Europeană” acordat de MECI

Despre noi

Richard Wurmbrand

Richard Wurmbrand: n. 24 martie 1909, București – d. 17 februarie 2001, Torrance, statul California

 

Născut la București, într-o familie de evrei, Richard Wurmbrand a fost atras de comunism în perioada adolescenței, a urmat cursurile unei școli politice la Moscova, între 1927 și 1929.

A abandonat orientarea comunistă și s-a convertit la creștinism, pentru ca mai târziu să petreacă peste 14 ani în închisorile comuniste pentru activitățile sale creștine care au atras adversitatea autorităților vremii.

Atât în închisoare, cât și după eliberare, Wurmbrand a ținut predici, luptând, totodată, pentru drepturile creștinilor persecutați din întreaga lume. Renunță la doctrina comunistă, întrucât vede în ea o sursă de iluzii pentru clasele oprimate.

Se căsătorește în 1936 cu Sabina Oster, revenită în țară după studii de chimie la Universitatea Sorbona.

Nu după mult  timp, se convertește la credința creștină, citind Biblia pe care o primise de la un tâmplar la care locuise în zona Brașovului, în perioada de convalescență după tuberculoza contractată la Doftana, urmând ca, mai apoi, să devină pastor luteran.

Wurmbrand se alătură Misiunii Anglicane pentru Evrei.

În scurtă vreme, zeci de evrei din România îmbrățișează credința creștină sub influența lui.

În plin război mondial, în 1941, misiunea trebuie să se retragă din România, activitatea ei urmând să fie continuată de misiunea Bisericii Luterane Norvegiene.

Împreună cu Sabina, este urmărit de autorități datorită originii evreiești.

Rudele Sabinei sunt deportate în Transnistria, de unde nu s-au mai întors niciodată. În acest timp, Richard și Sabina Wurmbrand ajută mulți evrei să supraviețuiască în acele vremuri de grea restriște.

După terminarea războiului, în 1945, Wurmbrand intră în conflict deschis cu autoritățile comuniste.

Astfel, în cadrul congresului cultelor (convocat în palatul Parlamentului și prezidat de prim-ministrul Petru Groza) în care liderii diverselor denominații creștine se arătau dispuși să susțină Partidul Comunist, Wurmbrand a fost vocea singulară care a protestat împotriva îngenuncherii cultelor în fața unui guvern totalitar, spălând în acest fel, „rușinea de pe obrazul lui Christos”, cu riscul propriei vieți.

Wurmbrand este urmărit de autoritățile comuniste atee instalate la putere, datorită activităților sale religioase. În 29 februarie 1948, zi de duminică, este arestat, în București, în timp ce se îndrepta spre biserica pe care o păstorea pentru slujba de dimineață. La scurtă vreme, în celula sa este închis și liderul comunist Lucrețiu Pătrășcanu.

Urmează ani de temniță grea, în care Richard Wurmbrand este închis singur în celule subterane obscure, torturat bestial sau purtat prin diverse închisori: Rahova, Jilava, Târgu Ocna, etc. În perioada de izolare totală, alcătuiește serii de predici proferate în fața unui public imaginar, pentru a-și proteja mintea. După terminarea regimului de izolare totală, care a durat trei ani, împarte mai multe celule cu intelectuali, prelați de diverse confesiuni, dar și cu oameni simpli. Îi cunoaște atunci pe: Nicolae Steinhardt, Ion Ioanid, Valeriu Gafencu (care avea să îi salveze viața), Ioan Ianolide, dr. Aristide Lefter, Tertulian Langa, pastorul Viski Ferencz etc.

După paisprezece ani de detenție (executați între 1948-1956 și, respectiv,1959-1964) este eliberat, iar în 1965 părăsește țara împreună cu familia, fiind răscumpărat de o organizație creștină norvegiană, cu 10.000$. În 1966, se stabilește în Statele Unite, unde înființează misiunea creștină Glasul Martirilor, organizație care luptă împotriva persecuțiilor îndreptate asupra creștinilor de pe toate continentele.

Ajunge în atenția Comisiei pentru Securitate Interioară a Senatului american, unde face cunoscute atrocitățile la care sunt supuși creștinii din țările comuniste.

Privit cu îndoială de senatori, Wurmbrand se vede obligat să apeleze la argumentul cel mai puternic și anume: cicatricile de pe trupul său.

În consecință, pastorul Wurmbrand își îndepărtează cămașa lăsând să se vadă optsprezece răni produse de tortură.

După Revoluția din 22 decembrie 1989, Wurmbrand se întoarce în vizită, în România, unde depune flori la mormintele torționarilor săi.

Moare în Torrance, California, în februarie 2001.

 

Despre noi

Cuvântul directorului

Prof. Dr. Cristian-Ovidiu Lucaci - Directorul Colegiului richard Wurmbrand

 

 

Viziunea este motorul cel mai puternic pe care omenirea l-a cunoscut vreodată. Lumea s-a schimbat pentru că vizionarii văd ceea ce este invizibil altora. Colegiul Richard Wurmbrand se doreşte să fie o şcoală excelentă cu viziunea de a pregăti lideri de caracter – provocare care se dovedeşte a fi una de succes. La aceasta contribuie o echipă managerială competentă, cadre didactice foarte bine pregătite, creându-se un climat şi o atmosferă de studiu cu totul deosebite.

De aceea, vă provoc pe dumneavoastră, părinţii, să nu evitaţi şansa de a oferi copiilor o şcoală în care să se dezvolte şi să se formeze pentru viaţa reală, care este dincolo de zidurile unei instituţii. În calitate de director al Colegiului Richard Wurmbrand, vă invit pe dumneavoastră, elevii, să experimentaţi ce înseamnă a învăţa într-o şcoală în care excelenţa academică şi formarea caracterului devin realitate.

Vă aşteptăm cu mare drag!

prof. dr. Cristian-Ovidiu Lucaci