Clubul de GERMANĂ

Responsabil: Ema Moraru

Grup țintă: elevii ciclului primar