1. Fiecare copil este important

Credem că fiecare copil este unic, este înzestrat cu trăsături și talente care îi definesc anumite tipuri de inteligență, pe care școala, alături de familie, trebuie să le dezvolte.

 

2. Fiecare copil poate învăța

Credem că învățarea este cea mai atractivă activitate pentru ființa umană, care produce bucurie și împlinire. Astfel, credem că fiecare copil poate învăța și progresa în acord cu tipul de inteligență și ritmul propriu. La școală ne asigurăm că elevii înțeleg, gândesc critic, și pot folosi ceea ce învață în contexte diverse de viață.

 

3. Copiii învață ceea ce trăiesc

Învățarea este o activitate emoțională și socială deopotrivă. Profesorul este un reper de valori, învățare și relații sănătoase pentru fiecare copil. Mediul clasei este unul de susținere și apreciere, în care greșeala este valorificată pentru învățare.

 

4. Învățarea trebuie să fie interactivă, provocatoare și să aibă sens

Pentru a fi atractivă învățarea trebuie să aibă sens pentru elevi, să le provoace gândirea critică și să-i pună în situații de colaborare și interacțiune relevante. Profesorii CRW creează contexte de învățare vizibilă, colaborativă și se asigură că elevii înțeleg ceea ce citesc și ceea ce li se predă.

 

5. Eficiența colectivă a profesorilor și a elevilor

Profesorii claselor au o abordare colaborativă a învățării, predării și evaluării. Lecții au obiective clare de învățare, profesorii folosesc strategiile metacognitive pentru înțelegere și învățare și oferă sprijin constant elevilor atunci când aceștia întâmpină dificultăți în învățare. Profesorii urmăresc dezvoltarea gândirii critice la fiecare disciplină de studiu.

Elevii sunt sprijiniți să fie încrezători în stabilirea și realizarea împreună a obiectivelor de învățare.

 

6. Feedback-ul

Profesorii oferă și primesc constant feedback cu privire la învățare și la predare. Profesorii observă învățarea prin lentilele elevilor și își adaptează demersurile didactice în funcție de nevoile și nivelul elevilor. Aceștia sunt susținuți continuu să-și asume responsabilitatea cu privire la învățare și să devină proprii lor profesori.

 

7. Auto-disciplina / Independența în învățare

Auto-disciplina este o meta-competentă pe care profesorii și elevii o antrenează și o dezvoltă prin toate activitățile și experiențele de învățare. Rezultatele mari se obțin prin efort susținut și auto-disciplină în toate aspectele vieții.

 

8. Procesul educațional la Colegiul „Richard Wurmbrand”