Colegiul Richard Wurmbrand a fost înfiinţat la iniţiativa unui grup de profesori din oraşul Iaşi şi a fost deschisă de Fundaţia Filocalia în septembrie 1995, imediat după ce Legea Învăţământului a permis acest lucru, conform autorizaţiei numărul 8379/13.09.1995, eliberată de I.S.J. – Iaşi.

 

Şcoala şi-a început activitatea cu un număr de 65 elevi dispuşi într-o clasă I şi două clase a V-a. În mai 1998, şcoala a primit autorizaţia de înfiinţare a ciclului liceal, eliberată de MEC, cu profil real matematică-informatică şi profil uman limbi moderne.

 

În anul 2008, Colegiul Richard Wurmbrand din Iaşi a fost evaluat extern de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, membră  cu drepturi depline a Asociaţiei Europene SICI (The Standing International Conference of Inspectorates). În urma evaluării şi a raportului făcut de ARACIP, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a acordat acreditarea pentru Colegiul Richard Wurmbrand din Iaşi, Ordinul Ministrului 3567/30.03.2009. Astfel şcoala a devenit persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

 

Istoricul CRW pe scurt:

1995 – deschiderea școlii – 65 elevi
1998 – deschiderea liceului – 24 elevi
1998 – autorizarea de încredere:
         Nr. 4146/27.07.1999 pentru primar și gimnaziu
         Nr. 4146/27.07.1999 pentru liceu
2002 – mutarea ciclului primar, gimnazial si a administrației în spațiul din str. Smârdan nr.13
2005 – mutarea liceului în spațiul din str. Roșcani nr.5
2006 – realizarea și implementarea primelor proiecte europene
2007 – deschiderea Centrului de Educație a Adulților
2008 – acreditarea celor trei cicluri de către ARACIP și MECI
2009 – titlul de „Şcoală Europeană” acordat de MECI