Formular de înscriere

Date de identificare

Date de contact familie

Date despre familie

Tutelă

În caz de tutelă, copilul a fost încredinţat conform hotărârii judecătoreşti

Divorț

În caz de divorţ, copilul a fost încredinţat

prin hotărârea judecătorească nr
din

Alte informații

În cazul în care familia va primi un răspuns nefavorabil din partea comisiei de admitere, Colegiul „Richard Wurmbrand” își rezervă dreptul de a nu vă oferi explicații scrise sau verbale.
În cazul în care familia va primi un răspuns favorabil, va trebui să semnați Contractul educațional și să achitați contravaloarea primelor trei luni de școlarizare în următoarele cinci zile lucrătoare.