Răspuns adresă ISJ 4124/5.05.2016

Nr. Crt. Nivel / filieră / profil                                                                                              Forma de învățământ    Nr. Elevi

 

1             Învățământ primar                                                                                                                 Zi                             277

2             Învățământ gimnazial                                                                                                           Zi                             104

3             Învățământ liceal teoretic/ profil real / specializarea matematică – informatică     Zi                             36

Învățământ liceal teoretic / profil uma / specializarea filologie                                  Zi                             17

Total elevi                                                                                                                                Zi                            434

 

Suma primită de la bugetul local: 0 lei.

Modul de utilizare: ???