Ochiul – sub o lupă interdisciplinară

Ochiul – sub o lupă interdisciplinară

10846921_913936245306694_51795391_nClasa a IX-a A s-a bucurat de realizarea unei lecții interdisciplinare (biologie-fizică-limbă română), având ca temă OCHIUL. Elevii au fost împărțiți în trei grupe: fizicieni, biologi, filologi. Fizicienii și biologii au urmărit sistematizarea rezultatelor teoretice (definiții, proprietăți) privind structura ochiului și modul de formare a imaginii. Filologii însă au prezentat simbolistica ochiului în general, așa cum reiese din Dicționarul de simboluri, apoi au identificat motivul ochiului în texte eminesciene (Înger și demon, Venere și Madonă, Înger de pază, Mortua est etc.), prezentând semnificația acestuia. Motiv romantic, ochiul este definitoriu pentru personalitatea umană, în viziune eminesciană, reflectând interiorul acesteia.

Conținuturile prezentate de către elevi decurg din situațiile problemă prelucrate anterior sub îndrumarea profesorilor coordonatori (Sofi Vană, Iuliana Gafencu, Nicoleta Redinciuc), dar sunt și rezultate ale muncii individuale a elevilor. Mijloacele didactice folosite (microscop, atlase, dicționar, volume de poezii, fișe de lucru) au determinat participarea activă a elevilor la lecție și i-au ajutat pe elevi să-și însușească temeinic mai multe cunoștințe.

Lecția a vizat formarea mai multor competențe, precum: identificarea alcătuirii ochiului în comparație cu aparatul de fotografiat, utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei, fizicii în comunicarea structurii și a modului de funcționare a ochiului, dar și prezentarea informațiilor folosind diverse metode de comunicare, analiza componentelor structurale și expresive ale textelor literare studiate și discutarea rolului acestora în tratarea temelor.

Elevii au fost asistați de colegii din clasa a IX-a B, care au primit fișe de lucru pentru a-și fixa informațiile transmise de colegi.